Åpenhetsloven

Pro-Quip AS er underlagt Åpenhetsloven, og har etablert prosesser som skal sikre grunnleggende menneskerettigheter
og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden.

  • Ansvarlighet er forankret i virksomhetens ledelse, og beskrevet i virksomhetens retninglinjer.
  • Vi har vurdert risiko for potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i interne aktiviteter og våre leverandører.
    Videre arbeid skal oppdatere risikokartleggingen, og eventuelle tiltak blir vurdert.
  • Våre prosesser for vurdering av egenevalueringer og godkjenning av leverandører, er oppdatert og vi vil følge opp og sikre en ansvarlig leverandørkjede i videre dialog og revisjonsaktiviteter hos våre viktigste leverandører.
  • Dersom feil, mangler eller brudd på lover, regler eller våre etiske standarder blir avdekket, vil dette bli registrert i vårt styringssystem,
    og følges opp slik at forholdene blir rettet opp innen en viss tid.
  • Henvendelser og innsynsforespørsler om hvordan Pro-Quip AS håndterer potensielle og faktiske negative konsekvenser i risikovurderinger registreres i vårt styringssystem , behandles og det gis en tilbakemelding.